Różanecznik

Opis

Bengal

Dodatkowe informacje

Pojemnik

C-2