Różanecznik

Opis

Percy wiseman

Dodatkowe informacje

Pojemnik

C-3