Różanecznik

Opis

Calsap

Dodatkowe informacje

Pojemnik

C-3