Różanecznik

Opis

Wladyslaw jagiello

Dodatkowe informacje

Pojemnik

C-5