Różanecznik

Opis

Danuta

Dodatkowe informacje

Pojemnik

C-10